top of page
ขอบชมพู.png
ข้อมูลการเลี้ยงหนู
ขอหนูดม.png

แกสบี้ดมอากาศไปทำไมกัน???

หลายคนอาจจะเคยสังเกตการเอาจมูกดมฝึดฝัดๆ ไปบนอากาศ แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเหตุผลนั้นก็คือ 


1. เพื่อหาอาหารรอบๆตัว
2. ดมกลิ่นสัตว์อันตรายพวกงูและหมาป่า หรือสัตว์ที่มีความอันตราย   โดยหนูแกสบี้สามารถดมกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ 25 เท่า จังไม่แปลกใจเลยว่าจะสามารถรับรู้การมีอยู่ของผู้ล่าทั้งๆที่ยังไม่เห็นตัว  แถมการดมกลิ่นจมูก คาง หู และหลังของแกสบี้ด้วยกันเอง ยังเป็นการทักทายและเรียนรู้ เพื่อนใหม่ไปด้วย เพื่อให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นได้

bottom of page