top of page
booster.png
Master Premium Feed
Booster ดีอย่างไร!
1. ช่วย!  ฟื้นตัวและสร้างความแข็งแรง ช่วยให้ทางเดินอาหารมีประสิทธิภาพดีช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายสัตว์ป่วย

2. เพิ่ม!  น้ำหนัก เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์  เพิ่มความนุ่ม ขนสวยเงางาม

3. หยุด!  เชื้อโรคที่เป็นอันตราย หยุดสภาวะแทรกซ้อน (ระบบทางเดินหายใจ)

4. ลด!  การเกิดแก๊ส  ลดการติดเชื้อ (ระบบทางเดินอาหาร)

 
115.jpg
booster.gif
วิธีการใช้
1. ชงในน้ำธรรมดา ใช้ไซริง-หัวป้อน
2. ใช้ผง Booster plus โรยบนอาหารเม็ด หรือ อาหารสด กระตุ้นความอยากกิน
3. ชงในน้ำธรรมดา ปั้นเป็นลูกบอล ป้อนชิ้นเล็กๆ เหมือนให้รางวัล

 
65347_1.jpg
65175_0.jpg
65176_0.jpg
tiktok.jpg
3head.png
bottom of page